Arbejdspladsen

Vi vil skabe og bevare en god arbejdsplads, hvor det er godt at komme for alle. Vi er et fællesskab af personer til fælles bedste, hvor fællesskab og individualitet går hånd i hånd.

Se på hinanden og kunden

Som rådgivere vil vi se hinanden og vores kunder. Vi vil turde rådgive og vejlede i øjenhøjde og med fokus på modtageren. Systemer er en kæmpehjælp - men ikke et alternativ til personlig kontakt og hjælp !

Moral

Vi holder, hvad vi lover og opfører os ordentligt i alle forhold. Fejl håndteres som en del af det arbejde. Vi hander ikke uordentligt !

Værdifuldt fællesskab

Konkurrence holder os til ilden, men vi skal modarbejde, at regneark er den eneste målestok for en bæredygtig dagligdag. Vi skal finde den gyldne mellemvej !

Respekt

Vi har respekt for hinandens faglighed og vi får i vores tværfaglighed et større udsyn og bevidsthed om, hvad det effektive tværfaglige samarbejde kan skabe.