Coop Danmark, som er en af landets største dagligvarevirksomheder, har i de seneste år intensiveret deres arbejde med bæredygtighed og styrket samarbejdet med lokale leverandører og producenter. Med over 1.200 butikker og millioner af kunder hver uge har Coop en stor indflydelse på både miljøet, samfundsøkonomien og – ikke mindst – vores daglige indkøb.

I denne artikel dykker vi ned i, hvordan Coop arbejder for at fremme bæredygtighed og styrke lokalsamfundene gennem en række initiativer og partnerskaber.

Fokus på bæredygtig produktion og forbrug

Coop har som mål at blive Danmarks grønneste dagligvareaktør, hvilket indebærer en indsats for at reducere virksomhedens miljøaftryk og skabe et mere bæredygtigt sortiment. Dette gør de blandt andet ved at udvikle egne varemærker med højere miljø- og dyrevelfærdsstandarder samt ved at samarbejde med leverandører for at forbedre produkternes indhold, emballage og transport.

Derudover har Coop implementeret et såkaldt “Grønt Spektrum”, som er et værktøj til at måle og kommunikere produktets samlede klima- og miljøpåvirkning. Dette gør det nemmere for både indkøbere og kunder at vælge bæredygtige alternativer i butikkerne.

Støtte til danske producenter og lokalsamfund

Gennem et tæt samarbejde med lokale leverandører og producenter ønsker Coop at styrke de lokale fødevarekulturer og -traditioner samt sikre, at der bliver investeret i lokale arbejdspladser og økonomi. Dette sker ved at skabe partnerskaber med lokale aktører og tilbyde lokalt producerede varer i butikkerne.

Som led i denne strategi lancerede Coop i 2020 deres “Lokalt Kompas”, som er en oversigt over lokale produkter, producenter og leverandører fordelt over hele landet. På den måde kan kunderne nemt finde og handle lokale varer, mens Coop aktivt understøtter det lokale erhvervsliv.

Medarbejdere som bæredygtighedsambassadører

For at sikre en solid forankring af bæredygtighedsarbejdet i organisationen investerer Coop løbende i uddannelse og kompetenceudvikling af deres medarbejdere. Dette sker blandt andet gennem intern undervisning i bæredygtighedsrelaterede emner samt ved at inddrage medarbejderne aktivt i udvikling og implementering af nye initiativer.

Kamp mod madspild

Coop er også engageret i kampen mod madspild gennem en række initiativer. Dette inkluderer partnerskaber med organisationer som “FødevareBanken” og “Too Good To Go” samt implementering af “datovarer”, hvor prisen gradvist sænkes, når produkter nærmer sig sidste salgsdato.

Ved at arbejde aktivt for bæredygtighed og styrke samarbejdet med lokale leverandører og producenter bidrager Coop Danmark til at skabe en mere miljøvenlig og lokalsamfundsorienteret dagligvaresektor. Det er en indsats, som både gavner kloden, det danske landbrug og de mange kunder, der hver dag lægger deres madvarer i indkøbskurvene.

Coop Danmark er en af landets største detailhandelsvirksomheder og har i de senere år taget ambitiøse skridt for at integrere bæredygtighed og styrke samarbejdet med lokale samfund. Med en lang tradition for ansvarlig virksomhedsdrift og et fokus på miljøet, det sociale aspekt og den økonomiske bæredygtighed, sætter Coop nye mål for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtighedsstrategi: Fra den globale scene til lokale initiativer

Coop har som mål at blive klimapositiv før 2030 og samfundspartner i et tættere samarbejde mellem virksomheden, dens medarbejdere, leverandører og kunder. Denne vision bygger på FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og udgør grundlaget for virksomhedens strategi – en integreret tilgang, hvor alle aktører er opmærksomme på deres ansvar.

For at nå disse mål fokuserer Coop på flere centrale aspekter:

1. CO2-reduktion og klimatilpasning

Coop arbejder kontinuerligt med at reducere sit CO2-aftryk gennem energieffektivisering, affaldsminimering og brug af vedvarende energikilder. Dette inkluderer blandt andet investeringer i solenergi, energieffektive kølesystemer og belysning samt genbrug af varme fra køleanlæg. Coop Danmark er også medlem af initiativet RE100, som har til formål at skabe en fremtid, hvor alle virksomheder anvender 100% vedvarende energi.

2. Biodiversitet og naturbeskyttelse

Udover klimaindsatsen arbejder Coop målrettet på at beskytte biodiversiteten og naturen. Dette indebærer blandt andet at støtte bæredygtigt landbrug gennem økologiske produkter og ved at sikre, at leverandørerne implementerer bæredygtige dyrkningsmetoder.

3. Sociale forhold og arbejdsforhold

En vigtig del af bæredygtighedsstrategien er også at sikre gode arbejdsforhold for både egne medarbejdere og leverandørers ansatte. Coop indgår partnerskaber med leverandører om at forbedre arbejdsforholdene samt sikre et ordentligt lønniveau, retten til faglig organisering og overholdelse af menneskerettigheder.

4. Lokalsamfund og partnerskaber

Coop’s engagement i lokale samfund viser sig i forskellige initiativer, herunder sponsorater af lokale projekter, partnerskaber med frivillige organisationer og opbakning til uddannelses- og beskæftigelsesprojekter. Virksomheden arbejder desuden tæt sammen med lokale producenter for at støtte den lokale økonomi og skabe arbejdspladser.

5. Reduktion af madspild

Coop Danmark har særligt fokus på at reducere madspild, både internt i butikkerne og gennem kampagner over for kunderne. Dette indebærer blandt andet at sælge overskudsvarer til reducerede priser og støtte op om initiativer som Too Good To Go-appen.

Coop’s arbejde for bæredygtighed og lokalsamfund er en kontinuerlig proces, hvori virksomheden hele tiden søger at forbedre sig og skabe mere positive resultater for både mennesker og planeten. Fremadrettet vil Coop fortsætte med at intensivere sin indsats og dermed bidrage til en mere bæredygtig fremtid for os alle.

By admin