Persondata ved samhandel

Constructa A/S behandler Personoplysninger og selskabsoplysninger for de kunder, både private og erhvervsvirksomheder, der handler med os. Vi værner om personoplysninger og følger den til enhver tid gældende lovgivning.

Constructa A/S fungerer som dataansvarlig for personoplysninger. “Personoplysninger” betyder enhver information, der direkte eller indirekte kan forbindes med en levende person.

Det er vores klare mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af Personoplysninger. Constructa A/S anvender personoplysningerne til at administrere og fakturere, som i ethvert andet samhandelsforhold. Når du afgiver personoplysninger til os og accepterer du de gældende vilkår og betingelser, som er beskrevet i dette dokument, og der gives samtykke til, at Personoplysninger kan behandles i henhold til de krav der er for samhandel og revision og denne Persondatapolitik. Hvis et yderligere samtykke er påkrævet i henhold til lovgivningen, vil vi naturligvis anmode herom.

1. Indsamling og behandling af Personoplysninger

Constructa A/S registrerer og behandler Personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov. Indsamling og behandling kan finde sted, når vi laver samhandel. De personoplysninger vi registrerer, er oplysninger vi modtager fra dig som kunde eller oplysninger vi om nødvendigt må finde på elektroniske medier for at kunne oprette og vedligeholde kundeoplysninger i forbindelse med samhandel.

I tilfælde hvor det er et lovkrav, at der indhentes samtykke til behandling af særlige typer af Personoplysninger eller til en bestemt behandling heraf, indhentes samtykke, inden oplysningerne behandles.

2. Information fra og om dig, som vi behandler

Vi registrerer og behandler udelukkende Personoplysninger, som er relevante for formålet, og dermed nødvendige for at vi kan handle sammen. De indsamlede oplysninger omfatter f.eks. information om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

3. Formålet med at behandle dine Personoplysninger

Constructa A/S indsamler Personoplysninger for at kunne udføre samhandel med både private og erhvervsvirksomheder. Som handlende i Constructa A/S registrerer vi oplysninger for at kunne opretholde kunderegister, foretage timeregistreringer samt udsende faktura.

Constructa A/S anvender Personoplysninger til at:

  1. administrere kontraktoplysninger for normal samhandel,
  2. kontakte dig, f.eks. pr. brev, telefon, e-mail eller SMS i forbindelse med samhandel
  3. individualisere vores kommunikation med dig vedrørende Constructa A/S, f.eks. ved at sende dig information, tilbud eller anden information i forbindelse med marketingformål.

Du er altid berettiget til uden vederlag at anmode Constructa A/S om ikke at anvende dine Personoplysninger til marketingformål eller tilbagekalde dit samtykke hertil. Du kan udøve denne ret ved henvendelse til Constructa A/S på den i pkt. 10 anførte adresse.

4. Opbevaring og overførsel af Personoplysninger

Constructa A/S gemmer Personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og gældende lovgivning. Constructa A/S kan indgå aftale om outsourcing af IT til andre samarbejdspartnere, hvor der gives adgang til Personoplysninger. Overføres der eller gives der adgang til sådanne samarbejdspartnere, behandles Personoplysninger på vegne af Constructa og altid i henhold til vores anvisninger, og først efter der er indgået databehandlingsaftale i henhold til gældende lovgivning, således sikrer vi et højt niveau for beskyttelse af Personoplysninger.

Constructa A/S kan videregive Personoplysninger til tredjepart f.eks. revisor, advokat, politiet eller anden offentlig myndighed, hvis Constructa på anden vis er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til lovgivningen eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

5. Beskyttelse og sletning af Personoplysninger

Constructa A/S har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

Constructa A/S sletter Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder f.eks., at Constructa A/S sletter oplysninger efter 5 år jf. revisionslov, hvis ikke samhandlen fortsætter.

6. Andre applikationer/websites

Samhandel kan indeholde links til andre applikationer og/eller websites, der ikke er under Constructas kontrol eksempelvis byggeweb m.v. Denne Persondatapolitik gælder udelukkende for brug af direkte samhandel. Constructa A/S er ikke ansvarlig for indhold på applikationer og websites vi linker til, eller for den behandling af Personoplysninger, der kan finde sted af ejeren eller operatøren af de websites, vi linker til.

7. Ændring og sletning af Personoplysninger

Constructa A/S sikrer, at medarbejdere og samarbejdspartnere modtager klare retningslinjer vedrørende behandlingen af Personoplysninger, og definerer formålet med Constructas anvendelse af Personoplysninger. Hvis der sker ændringer i de afgivne Personoplysninger, beder vi dig venligst informere os herom til den i pkt. 10 anførte adresse. Constructa A/S er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå, fordi data er forældede eller unøjagtige, hvis ikke vi er blevet underrettet om sådanne ændringer.

Constructa A/S vil på din anmodning, eller såfremt vi bliver opmærksom herpå, ændre eller slette ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger. Du er også berettiget til uden vederlag at modtage en udskrift af de Personoplysninger om dig, som vi har registreret. Anmodninger om sådanne udskrifter skal fremsendes skriftligt til Constructa A/S, se adressen i pkt. 10. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse (den adresse du bruger i forhold til Constructa A/S). Udskriften sender vi til dig på den registrerede adresse i løbet af 2 måneder efter Constructa A/S har modtaget din anmodning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til registrering, dog ikke med tilbagevirkende kraft, af dine Personoplysninger ved at kontakte Constructa A/S på den i pkt. 10 anførte adresse. Ved samhandel er du dog forpligtet til at opretholde nødvendige oplysninger, for at samhandlen kan administreres. Trækker du dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke få indflydelse på databehandling, som Constructa A/S er berettiget til at foretage uden dit samtykke f.eks. oplysninger til administrativ brug for at kunne gennemføre samhandel.

8. Cookies

Constructa A/S anvender cookies til Constructas digitale ydelser.

9. Overdragelse

I tilfælde af at vi gennemfører et helt eller delvist salg af, omstrukturering eller anden overdragelse af vores virksomhed, vil dine Personoplysninger blive overført i forbindelse hermed.

10. Kontakt

Har du spørgsmål, kommentarer eller klager til Constructas behandling af Personoplysninger og overholdelse af Persondatavilkårene eller af den gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, kan du henvende dig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.