En certificeret miljørådgiver i huset

Vi har fået en certificeret miljørådgiver i huset ! Vores bygningskonstruktør Eske Fog har bestået et kursus i at håndtere miljøfarlige stoffer - og er nu i stand til at rådgive om gældende regler inden for PCB, klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder samt bortskaffelse og håndtering af affald. Godt gået Eske - og tillykke til Constructa for endnu en udvidelse af personalekompetencer....

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S