Nyt boligområde vest for Skanderborg

I området vest for Skanderborg centrum og midt imellem den østjyske motorvej og den Jyske Jernbane etableres nu et nyt boligområde med 130 nye etageboliger og tæt-lav huse. Området er stærkt kuperet og støjbelastet fra motor- og landevej. På grund af områdets karakter og lokalplanens krav om bibeholdelse af de naturlige terrænledelinjer, etableres bebyggelsen som en randbebyggelse bestående af 3 etageres boligblokke og 2 plans rækkehuse som forskydes i forhold til det skåne terræn.

Vi har udarbejdet dispositionsforslag med rumdisponering og facadeudtryk som kendetegner en moderne familiebolig. Constructa A/S har bistået med arkitekt og ingeniør bistand i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag med disponering af en tidssvarende bolig, placering af parkeringspladser, renovation og fastlæggelse af boligveje der overholder vejreglerne på trods af de meget krævende terrænforhold.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt
Kunde JOMO Invest A/S
Anlægssum Ikke oplyst
Omfang 14.400 m²
Område Skanderborg Kommune
Årstal 2020
Sagsnr. 18.165

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S