Trivsel i hverdagen kræver sunde byggerier

Sundhed og trivsel i hverdagen er afgørende præmisser for vores velfærd og velstand. Dog ser vi et stigende antal danskere, der sygemeldes med stress, depression og udbrændthed. Bør vi ikke gøre noget ved det?

Som rådgiver indenfor byggeriet, ser vi det som en del af vores opgave at gøre noget ved problemet. Ganske enkelt fordi det ødelægger samfundet! Vi ved, at sunde byggerier bidrager positivt til fællesskabet i lokalsamfundet og til vores fysiske og mentale velvære i hverdagen.

Derfor arbejder vi, i tæt samarbejde med vores partnere, aktivt for at udvikle flere sunde byggerier, der nu og her skaber trivsel i hverdagen og som er bæredygtige og langtidsholdbare til fremtiden.

Det starter med det sunde og engagerede samarbejde med vores partnere. I sidste ende er vores mål at udvikle sunde byggerier, der skaber trivsel i hverdagen.