Constructa Nedsivning og fordampning af regnvand i SIF-parken

4 punkthuse med lejligheder bygget på den tidligere  stadiongrund i Silkeborg. Der er gode nedsivningsforhold, men grundvandsinteresser i området, så derfor ønsker myndigheden ingen nedsivning af vejvand – kun af tagvand. Tagvand nedsiver via faskiner. For belægningsarealer skulle der tænkes i alternative metoder, når der samtidig var begrænset areal til rådighed. Modellen blev afdampning fra parkeringspladser i græsarmering – suppleret med forhøjede bede med træer, buske og stauder. Under græsarmering og bede er der magasiner med kraftig bassinfolie i bunden.

Anlægget fungerer således, at vejvand først nedsiver til magasiner, hvorfra det så afdampes via græs og planter (der er bl.a. indarbejdet stedsegrønne planter for at sikre afdampning året rundt). Magasinerne er forbundne for at sikre bedst mulig udnyttelse. Der er en overkapacitet i magasin-volumen for at sikre, at vandet kan være der om vinteren, når afdampningen er minimal.

FAKTA

Rådgivning LAR og landskabsarkitektrådgivning.
Årstidernes Arkitekter har projekteret bygninger og udearealer
Ekstern konsulent Vedels Haver
Bygherre Birch Ejendomme
Økonomi Ikke oplyst
Areal Faskiner 85 m3
Magasiner 778 m3
Område SIF-parken, Stadion Allé, Silkeborg
Status Afsluttet forår 2019
Sagsnr. 17.287