Opgaven vedrører en ny busholdeplads ved Sluseholmen (Dexter Gordons Vej 1, 2450 København SV). Der er i området allerede etableret en p-plads til bussen, men denne er for lille. Dette besværliggør opsamling af de børn, som dagligt skal køres i udflytterinstitution. Der er etableret en midlertidig løsning, hvor institutions børn samles op af flere mindre busser, men dette er ikke en gangbar løsning på den lange bane.

Constructa har udarbejdet og projekteret anlægget. Forslaget skal eftervises med kørerkurve for en bus på 15 m. 

FAKTA

Rådgivning Rådgivning ingeniør og byggeledelse
Bygherre Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Økonomi 0,3 mio DDK
Areal 40 m2
Område Københavns Kommune
Status 2019
Sagsnr. 18.253