Skybrudssikring

Skybrudssikring beskytter boliger og infrastruktur mod ødelæggelserne forårsaget af store mængder regnvand. Forskellen på LAR og skybrudssikring er, at ved LAR håndteres regnvandet på egen grund og vandet må ikke forlade grunden. Ved skybrudssikring erkender man, at de store mængder vand ikke kan håndteres på egen grund og derfor kun kan bremses eller sænkes inden det ledes videre.

Skybrudssikring lader nabogrundens og eget vand passere uden at gøre ødelæggelser undervejs. I store træk er skybrudssikring bremsning og opstuvning af vand, men hele tiden med hensigt på at føre vandet videre. De store mængder regnvand, som falder under skybrud, håndteres på overfladen af terrænet, idet vandet kommer så stærkt og i så store mængder, at det ikke kan nå at nedsive. Dette kan gøre med disse ofte anvendte tiltag:

  • Lavninger
  • Regnbede
  • Wadi’er
  • Skybrudsveje, hvor vejene kan lede store vandmængder

Lavninger og regnbede

Lavninger og regnbede kan kombineres med rekreative legeområder som f.eks. en fodboldbane. I tilfælde af skybrud kan store lavereliggende områder fungere som opsamling for vandet. Det kræver, at man kan leve med en god regnpause i fodboldkampen! Lavningerne og regnbedene etableres med styret overløb. I og med at regnvandsbede, lavninger og wadier er nogle af de samme metoder, som benyttes både til LAR og skybrudssikring, så tages begge typer af håndtering af regnvand, som oftest, i betragtning ved dimensionering heraf. 

Vandets naturlige forløb!

I forbindelse med etablering af skybrudssikring analyserer vi vandets generelle strømningsvej. Vi vil undgå at placere bygninger og anlæg der, hvor vandet naturligt samler sig. Fidusen er at etablere skybrudssikring på et område, der under normale omstændigheder fungerer som et rekreativt og eventuelt legeområde. Der er forskel på, hvor vi opholder os i regnvejr og solskin.

Kontakt os:

julie      
Julie Bjergbakke