Kloak og forsyning

Når det først ligger der !!

Kloak og afløbssystemer

En vigtig del af vores velfærdssamfund. Om det gælder hovedkloak eller den mere private del, planlægger og projekterer vi med viden og indsigt, som det kræves, når vores systemer skal ligge nederst under veje og bygninger. Regn-, spildevands- og fællessystemer, kloakseparering, bassinanlæg samt systemer for forsinkelse og nedsivning dimensioneres, beskrives og følges til dørs med tilsyn på pladserne.

Lokale krav, lovgivning og afløbshydraulik er grundlaget. Viden, erfaring og indsigt er midlet til at nå målet om det fremtidssikre afløbssystemer. 

Regnvand og LAR

Vi har miljøet i fokus og ikke alt skal rørlægges. Regnvand, som kommer i store mængder, kræver gode løsninger for ikke at oversvømme vores bygninger og pladser. Vand giver liv, men også besværligheder, hvis vi ikke får det væk fra vores færdsel. Jordens beskaffenhed afgør hvilke løsninger, vi bør vælge. 

Procesledelse

Koordinering mellem ledningsejere og interessenter er en opgave for sig. Særlige udfordringer med logistik og planlægning af udførelsen opstår ved saneringer af eksisterende afløbsinstallationer i bebyggede områder. Projekt og procesledelse varetages af vores projektledere i tæt samarbejde med fagpersoner, myndigheder og forsyninger.

Kvalitetssikring

Via vores kvalitetssikringssystem sørger vi altid for, at der er udført kvalitetssikring på vores projekter og løsninger, så de lever op til normer, regler, økonomi og myndighedskrav.

Kontakt os:

louise      
Louise Sørensen