Sejs udvides og Constructa er med i processen. Vi har udarbejdet lokalplan for en del af området på ovenstående strukturplan. Formålet med lokalplanen er at muliggøre udbygning af området med boliger, hvor bebyggelse og friarealer placeres og udformes, så bebyggelsen fremstår som to selvstændige enklaver, med hver sin boligtype. Endvidere muliggøre lokalplanen en ny fordelingsvej fra Borgdalsvej til Lynggårdsvej.

Lokalplanen har til hensigt at sløre og dæmpe bebyggelsens udtryk i forhold til omgivelserne. Ligeledes skal der af landskabelige hensyn muliggøres visuelle forbindelser gennem lokalplanområdet. Lokalplanområdet skal vejbetjenes af en ny fordelingsvej, som er tænkt som en fordelingsvej for hele strukturplanområdet nord for banen og vil forløbe fra Borgdalsvej i vest til Lynggårdsvej i øst, som angivet principielt i strukturplanen. 

FAKTA

Rådgivning Lokalplan og byplanlægning
Bygherre Flere bygherrere
Økonomi Ikke oplyst
Areal 11 ha
Område Silkeborg Kommune
Status 2018
Sagsnr. 16.233