Med ønske om at byudvikle og opføre nye boliger på et ubebygget areal i det nordlige Silkeborg har Constructa for privat bygherre udarbejdet lokalplan, hvis formål er at udlægge området til boliger og regnvandsbassin/rekreativt område. Der skal ske en forskønnelse gennem omdannelse til et attraktivt bosted med varierede boligtyper og det skal sikres, at der etableres fri- og opholdsarealer til kommende beboere. Lokalplanen skal desuden sikre fremtidig bebyggelse mod klimaændringer.

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Silkeborg på udyrkede landbrugsarealer og er ubebygget. Det er byrådets mål for egnen, at en boligudbygning skal sikre byen som et attraktiv sted for bosætning. Boligudbygningen skal planlægges med udgangspunkt i strukturerne i landskabet. Der er derfor tidligere lavet en strukturplan for området mellem Nordre Højmarksvej og Silkeborgmotorvejen. Denne lokalplan omfatter en del af området i strukturplanen med i alt ca. 200 boliger; rækkehuse i èt og to plan samt parcelhuse.

FAKTA

Rådgivning Lokalplan og byplanlægning
Kunde Birch Ejendomme
Anlægssum Ikke oplyst
Omfang 11 ha
Område Silkeborg Kommune
Årstal 2018
Sagsnr. 17.068