På en del af stjerneudstykningen i Kjellerup har Constructa for privat bygherre og landmand udarbejdet lokalplan for boligbebyggelse på de nuværende landbrugsarealer. Formål er at udlægge området til boligformål og regnvandsbassin/rekreativt område. Der skal ske en forskønnelse gennem omdannelse til et attraktivt bosted med varierede boligtyper og det skal sikres, at der etableres fri- og opholdsarealer til kommende beboere. Lokalplanområdet refererer til Krappes Grønne Ring. Stjerneudstykningen er et synligt historisk element, der i viderebearbejdelse tilfører planen kvaliteter i form af let overskuelighed og enkelthed.

De fritliggende boliger tænkes placeret i et område af parklignende karakter, der er med til at formidle overgangen mellem land og by. Rækkehusene ligger omkring en fælles grønning, som vil fungere som et stort aktiv for børnefamilier. De forskellige boligtyper giver en differentieret sammensætning af ejer/lejer, og gør området attraktivt med sin forskellighed.

FAKTA

Rådgivning Lokalplan og byplanlægning
Bygherre Jonna Bisgaard Ahrenfeldt og Anders Herlev Ahrenfeldt
Økonomi Ikke oplyst
Areal Området for lokalplanen udgør 9,4 ha
Område Kjelleup, Silkeborg Kommune
Status Projektet screenet ved myndighederne. Lokalplan under udarbejdelse
Sagsnr. 17.009