Hos Constructa er vi førende inden for renovering og energi- og miljøoptimering af skoler. Vi står blandt andet bag konceptet ’Silkeborg-modellen’. Mange danske kommuner oplever et behov for en stærkere indsats for at vedligeholde skolerne, modernisere indretningen og sikre mere miljørigtige energiløsninger – med et økonomisk overkommeligt budget.

Constructa har renoveret en lang række skoler og efter renovering af blandt andet syv skoler i Silkeborg Kommune var det tydeligt, at vores ekspertise og erfaringer kan være værdifulde i andre kommuner, som også skal renovere eksisterende skolebygninger. Derfor udviklede vi Silkeborg-modellen, der er en specialiseret helhedsløsning for renovering og miljøoptimering af folkeskoleområdet. Ligeledes er konceptet tilrettelagt efter, at vi renoverer mens den normale undervisning er igang på skolen.

Som totalrådgiver for Silkeborg kommune har vi miljø og energioptimeret nu 7 skoler i Silkeborg Kommune. Vi har forestået hele processen fra registrering, projektering til byggeledelse. Netop byggeledelsen har krævet megen koodinering, da al ombygning har foregået imens der var undervisning. Constructa udførte som rådgiver for kommunen registrering af aktuelle forhold på de enkelte skoler og foreslog forbedringer; herunder tekniske forbedringer som etablering af decentral mekanisk ventilation i undervisningslokaler og installering af ny LED-belysning, der både er besparende og afgiver større lysstyrke. De nye ventilationssystemer styres af temperaturen og CO2-niveauet i de enkelte lokaler og reguleres automatisk, alt efter antallet af personer i lokalet.

Ny etablering af ventilation og belysning, nye akustiske lofter, er med til at forbedre indeklimaet. Ligeledes foretog vi miljøsanering (Asbest, bly og PCB).

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning, ingeniør, arkitekt, byggeledelse og tilsyn
Bygherre Silkeborg Kommune
Økonomi Ikke oplyst
Areal 10.000 m² fordelt over 5 skoler
Område Silkeborg Kommune
Status  
Sagsnr.