Facaderenoveringen indebærer udskiftning af ca. 200 m eksisterende facader. Bygningerne er opført i1967 og der er derfor lavet grundige miljøundersøgelser for lokalisering af evt. farlige stoffer som kan påvirke indeklima samt arbejdsmiljø. Der etableres nye facader som arkitektonisk og holdbarhedsmæssigt passer til skolens behov. Alle eksisterende konstruktioner efterisoleres og indvendige overflader i facaden renoveres ligeledes. Varmeforsyningen udskiftes i forbindelse med facaderenoveringen. Indeklimarenoveringen omhandler sikring af luftskifte, belysning, varme samt akustik for et godt læringsmiljø. Der etableres derfor decentrale ventilationsanlæg og ny belysning samt nye lofter i udvalgte klasselokaler.

Arbejdes udføres i samarbejde med skolen, så den kan være i fuld funktion under udførsel. Constructa er med fra opstart hvor budget fastlægges, gennem projektering til aflevering.  Vi varetager projektering og byggeledelse med samme bemanding gennem hele projektet.

(billedet er den oprindelige facade)

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning, bygherre, projektering og byggestyring
Bygherre Silkeborg Kommune Ejendomme
Økonomi 9.6 mio DDK
Areal Ca. 200 facademeter + ca. 1100 m²
Område Sølystskolen, Silkeborg Kommune
Status Opstart forår 2019 / Forventet afslutning ultimo 2019
Sagsnr. 18.367