Den kristne friskole “Klippen” i Voel udvider skolen med en ny bygning, som Constructa er totalrådgiver på . Vi har tidligere hjulpet skolen med at lave lokalplan for området, og planerne om en tilbygning realiseres nu.
Med en ny bygning på tværs af de eksisterende sammenkobles skolens nuværende bygninger med den nye tilbygning. Den nye bygning bliver på 632 m² og kommer til at indeholde kontorer, møde- og forberedelseslokaler, 3 undervisningslokaler og en stor samlingssal med plads til 250 personer.

Ønsket fra skolen er, at der skal skabes større sammenhæng i bygningsmassen på skolen. Tilbygningen er derfor placeret i mellemrummet imellem de eksisterende bygninger, så det skaber en sammenhæng og muliggør at man kan bevæge sig på hele skolen uden at skulle udenfor.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning i samarbejde med DKTotalbyg
Bygherre Klippen Friskole, Voel, Silkeborg
Økonomi 9.6 mio DDK
Areal 632 m²
Område Voel, Silkeborg Kommune
Status Afsluttet maj 2018
Sagsnr. 17.060