For Grejsdalens Efterskole er der arbejdet med en helhedsplan med hensyn til fremtidens tilretning. Én af etaperne var at ombygge skolen, så der var mulighed for at samle mange mennesker på én gang til fællesskab og samling.

Med den nye aula er etableret direkte forbindelse fra efterskolens hovedbygning til en række nye og attraktive funktioner for elever og ansatte. Eksisterende gymnastiksal ombygges til foredrags- og musiksal til ca. 150 personer, der etableres ny scene, og salen åbnes op for bedre dagslysforhold. Ny foyer laves ved at eksisterende forbindelsesgang nedrives/omdannes til nyt foyer- og udstillingsområde, der kan fungere både selvstændigt og i forbindelse med arrangementer.

Der skabes på sigt en ny forbindelse fra efterskolens hovedbygning til den nye foyer som giver adgang til nyt krea-lokale på nederste niveua. På øvre niveau etableres et nyt undervisningslokale. Pt. er der etableret ny musiksal, medierum og toiletter.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning, ingeniør og arkitekt
Bygherre Grejsdalens Efterskole
Økonomi Ca. 3.0 mio DDK excl. moms
Areal 400 m2
Område Vejle Kommune
Status Ikke oplyst
Sagsnr. 15.023