Skole og Undervisning

Åskolen - friskolen
i Hørning

Fra bolig til skolestue ved Kattinge Værk Roskilde

Miljø- og energi-
renovering af skoler

Indskudt dæk i
Ungecenter Nivå

Facade og indeklima
på Sølystskolen

Tilbygning og lokalplan
på Klippen Friskole

Ombygning på
Grejsdalens Efterskole

Udvidelse af Lysbro
Uddannelsescenter