Fritid og Idræt

Udvidelse af Ans Idræts-
og Kulturcenter

Forslag til idrætshal
Hvinningdal

Til- og ombygning af
Bredsten Idrætshal

Unikt klubhus til
Hover IF ved Vejle

Genopbygning af
Petersmindehallen

Bæredygtig idrætshal
i Kragelund