Fritid og Idræt

Unikt klubhus til
Hover IF ved Vejle

Forslag til idrætshal
Hvinningdal

Bæredygtig idrætshal
i Kragelund

Til- og ombygning af
Bredsten Idrætshal

Udvidelse af Ans Idræts-
og Kulturcenter

Genopbygning af
Petersmindehallen