Etagebebyggelse

Byfornyelse omkring
letbanen i Århus N

Bios Gård -fra biograf
til byrumsprojekt

Punkthuse i teglværks-
bydelen Lysbro

SIF Parken på den
tidligere stationgrund

Nye boliger for
Lejerbo, Horsens

Stensballehaven
- almene boliger

Falbeparken
- fra fabrik til boliger

Falbeparken etape 3 er etableret i foråret 2017 på Falbegrunden i Randers for Boligforeningen Domea. Projektet indeholder 24 nye boliger fordelt på 3 etager med et samlet areal på 2.200 m2. Boligerne er fordelt på 6 stk. 2-værelses, 12 stk. 3-værelses, 6 stk. 4-værelses lejligheder samt et fælles areal på 259 m2.

Bebyggelsen med sine karakteristisk hvide tårne og altaner danner  en rød tråd igennem hele området, hvor udformning,  beplantning og materialer danner en samlet ramme   og historie for hele området.

Constructa A/S var rådgiver på etape 1 og 2 for Ejendomsudvikling Randers. Og etape 3 er udført i samarbejde med Domea.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning ingeniør samt byggeledelse og fagtilsyn
Bygherre Domea, Randers
Økonomi Etape 1-3 103 mio DDK
Areal 8131 m2
Område Randers Kommune
Status 2017
Sagsnr. 15.123

Waterfall - fra stadion
til boliger