Boliger

Almene boliger i Bryrup
- fællesskab og natur

Helle Parken - lavenergi
boliger i Silkeborg

Seniorbofællesskab
Lystoftegård i Skovlunde

Gødvad Høje - nyt
byområde ved Eriksborg

Rækkehuse i 2 etager
i Gullestrup

Tusindfryd - boliger
med grønt fokus

Langstrømpevej - nyt
byområde i Silkeborg

Boliger blandt juletræer
på Hestehavevej