Syn & Skøn

Voldgiftnævnet har udnævnt tre medarbejdere hos Constructa som syn og skønsmænd, der fungerer i voldgiftssager og i byretten. De erfarne skønsmænd hjælper ved uenigheder f.eks. med udarbejdelse af skønstemaer ved en voldgiftssag og faglige bedømmelser på baggrund heraf. Constructa består af et stort, tværfagligt team med forskellige kompetencer.

Kontakt os:

svend      
Svend Aaen