Miljøteknisk rådgivning

Skal du renovere eller nedrive en bygning? PCB, asbest, bly, klorparaffiner, PAH, radon, skimmel… Skadelige byggematerialer har mange navne og forekommer i mange forskellige materialer og kan være en jungle at navigere rundt i. Lovgivningen er klar – bygherre har, ved renovering og nedrivningsprojekter, pligt til at sikre, at miljøfarlige stoffer og bygningsmaterialer fjernes korrekt.

 Vi hjælper med rådgivning og overblik over hele processen om miljøfarlige stoffer i byggeriet. Vi håndterer hele miljøprocessen, når du skal renovere eller nedrive en bygning. Vi udfører screening og registrering ud fra tegninger og evt. tilsyn. Derefter bygningsundersøgelse og prøveudtagning af materialer, analyse og rapportering, og til sidst rådgivning omkring, hvordan du skal håndtere nedtagningen af de farlige byggematerialer, og hvordan det skal bortskaffes.

Vores viden og kompetence er bred og bunder i et solidt kendskab til alle faser i byggeriet. Vi har brede kompetencer blandt vores kollegaer, inden for både ingeniør og arkitekt, og dette giver os mulighed for at give dig grundig rådgivning omkring hele byggeriet. Vi rådgiver både private og professionelle bygherrer.

Her findes de miljøfarlige materialer typisk (ikke udtømmende anvisninger):

  • PCB i vinduesfuger (stoffet kan ”vandre” til tilstødende byggematerialer, eller nye indsatte vinduer med ny fuge)
  • PCB og klorparaffiner findes i maling, lak, lim og fugemasse
  • Tungmetaller findes i maling og lak
  • Asbest i fliseklæb og afregningslag
  • PAH (tjære) i membraner eller sod ved murværk omkring skorsten
  • Kviksølv i cement og maling

Kontakt os:

Svend      
Svend Aaen