Bygherre rådgivning

I de utallige muligheder for planlægning og gennemførelse af byggeri, skal der vælges en vej. Constructa har både indsigt, erfaring og erkendelse i vejledning gennem byggeri og byggeprojekter. Vi er enten med fra idéen fødes til bygningen er i drift og fintunet, eller vi hjælper med delopgaver, som f.eks. projektgranskning, kontrakter, forhandlinger, tilsyn, sparring eller afleveringer.

Vores bygherrerådgivere har kolleger med special- og specialistviden, som de kan trække på til rette tid, og derved sikre, at bygherrens krav og behov opfyldes. F.eks. Brandtekniske specialister, som kan sikre personer, bygninger og værdier, økonomisk optimalt. Det kunne også være energispecialister, som kan sikre lavt energiforbrug og omkostninger til opvarmning og belysning.

Bygherrerådgiveren afdækker relevante emner og tager ansvar for at den gode proces planlægges og gennemføres. Vi inddrager viden og erfaringer i vores arbejde med bygherrerådgivning. Vi lægger sunde budgetter og tidsplaner, samtidig med at vi sikrer sikkerheds- og sundhedsplaner, BIM, IKT og DKV gennemføres.

Vi tilpasser vores ydelser, så vores indsats giver mening og værdi.

Kontakt os:

lars christian per sune
Lars Hansen Christian Aagaard Nielsen Per Mejer Johansen Sune Lund Byrgesen