Jelling Menighedshus tager afsæt i ønsket om et fleksibelt byggeri med mulighed for en fleksibel og logisk indretning i forhold til de enkelte rumfunktioner. Samtidig skal byggeriet understrege husets funktion og gerne signalere et ’tvist’ for synliggørelse. Huset henvender sig til området med en højere facade, hvor murværket træder frem og stræber opad i højden, dette gør beskueren opmærksom og interesseret og fokus vil være på dette sted.

Husets funktioner bidrager til at formgive husets proportioner med de varierende facadehøjder så man naturligt træder ind i ’hulens’ indgang og hvorefter huset åbner sig op for gæster og besøgende som naturligt ledes mod mødesalen og ungeklubben. Tagets udformning er en moderne fortolkning af kirkebygninger som rejser sig via tårnet - ofte som centrum i kirkens midterakse.

Den grønne struktur omkring menighedshuset med et styrende beplantningsbælte og spredte grupper af løvtræer sikre et parklignende område som ankomst til Jelling by.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning i totalentreprise samt arkitekt og tværfaglig ingeniør
Bygherre Indre mission, Jelling
Økonomi 8.0 mio DDK
Areal Ca. 480 m2
Område Jelling, Vejle Kommune
Status Afsluttet 2018
Sagsnr. 17.155