Kirken ønskede en indretning af eksisterende kor pulpitur i nordsiden af kirken til fremtidigt børne og korrum. Projektet blev udført således:

Glasafskærmningens karm placeres bag gjordbuen, så den bliver mindst mulig synlig, set fra kirkesiden. Pulpituret lukkes mod kirkerummet med glasafskærmning, der som ”glassøjler” på enkel vis understreger rummets opadstræbende karakter og følger linierne fra balustrene på det eksisterenede træværn. Placering af monteringsbeslagene er besluttet i samråd med Nationalmuseets Kalkningstjeneste efter forudgående undersøgelser for evt. underliggende antivkariske spor/bemalinger.

Foran eksisterende gavlvindue monteres oplukkelig forsatsvindue, der brandsikres ved at nye pulpitur bliver i åben forbindelse med indgang. 

Der opsættes ny trappe, som  opfylder brandkrav til flugtvejstrappe - og som komfortmæssig bliver bedre at gå på. Derudover udføres forskellige akustikregulerende tiltag som filtplader og gulvtæpper.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt samt tilsyn
Bygherre Menighedsrådet og Sankt Hans Kirke Odense, Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C
Økonomi 1,1 mio DKK
Areal 30 m2
Område Odense C
Status 2019
Sagsnr. 16.092