Præstegården i Levring var præget af tidernes påvirkninger og fremstod utidssvarende som bolig og kirkekontor. Ønsket om at renovere den gamle bygning til en mere moderne og tidssvarende blev en realitet, og gjorde at den gamle præstegård, nu lever op til nutidens familieliv. Præstegården i Levring er blevet renoveret med omhu og med udgangspunkt i bygningens oprindelige funktion.

Der blev foretaget en energi og fugtteknisk renovering af fundamentet, ydervægge og gulve. Derudover er alle vinduer og døre udskiftet med respekt for det oprindelige facadeudtryk. Der skabes sammenhængende rumforbindelse på tværs af bygningen, så dagslys strømmer ind fra begge side og skabes kontakt mellem den gamle, smukke have og gårdspladsen.

Præstegården er indrettet til både fordybelse og fællesskab. Som bolig og arbejdsrum. De åbne rum gør, at der kan foregå individuelle aktiviteter, sideløbende med at familien er samlet.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt
Kunde Levring Sogns Menighedsråd
Anlægssum 3 mio DDK
Omfang 373 m2
Område Levring, Silkeborg Kommune
Årstal 2017
Sagsnr. 16.176