Den nye Korskirke er placeret som en parallel bygning til eksisterende aktivitetshus og indgår på bedste vis i symbiose med eksisterende bygninger. Den nye Korskirke er grundlæggende disponeret med kirkens hovedrum vendt synligt mod hovedgaden og de mere sekundære funktioner placeret i en vinkel mod parkeringsarealet og eksisterende aktivitetshus. Denne disponering giver mulighed for stor grad af synlighed af kirkens hovedaktiviteter mod offentligheden, men samtidig også stor grad af privathed i forhold til de funktioner hvor man ønsker rumlighed til eftertanke.

Constructa A/S har udarbejdet helhedsplanen for området, en funktionel rumdisponering samt et facadeudtryk der er i harmoni med området øvrige bebyggelse. Vores ydelse omfatter den tværfaglige rådgivning med arkitektur, landskabsarkitekt, projektering, konstruktion og energiingeniør.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning, arkitekt og tværfaglig ingeniør
Bygherre Baptist Korskirken, Herlev
Økonomi 6.0 mio DDK
Areal Ny kirke 420,5 m2 + eksisterende / Ialt 699 m2
Område Herlev Kommune, Region Hovedstaden
Status Afsluttet 2016
Sagsnr. 14.067