Den nye Korskirke er placeret som en parallel bygning til eksisterende aktivitetshus og indgår på bedste vis i symbiose med eksisterende bygninger. Den nye Korskirke er grundlæggende disponeret med kirkens hovedrum vendt synligt mod hovedgaden og de mere sekundære funktioner placeret i en vinkel mod parkeringsarealet og eksisterende aktivitetshus. Denne disponering giver mulighed for stor grad af synlighed af kirkens hovedaktiviteter mod offentligheden, men samtidig også stor grad af privathed i forhold til de funktioner hvor man ønsker rumlighed til eftertanke.

Constructa A/S har udarbejdet helhedsplanen for området, en funktionel rumdisponering samt et facadeudtryk der er i harmoni med området øvrige bebyggelse. Vores ydelse omfatter den tværfaglige rådgivning med arkitektur, landskabsarkitekt, projektering, konstruktion og installationer.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt
Kunde Baptist Korskirken, Herlev
Anlægssum 6 mio DDK
Omfang Ny kirke 420,5 m2 + eksisterende / Ialt 699 m2
Område Herlev Kommune, Region Hovedstaden
Årstal 2016
Sagsnr. 14.067