VVS og ventilation

Sunde byggerier i hverdage har et godt indeklima! Installationer står jo sjældent alene. De sættes i drift for at forsyne bygninger eller anlæg med vand, varme eller ventilation. De skal gøre bygninger uproblematiske og sunde at være i. Ved at se på anvendelse og adfærd i et tværfagligt og bredt perspektiv, fastlægger vi præmisser og principper for installationer, så de bidrager til en uproblematisk drift, et godt indeklima og en sund økonomi.

Et godt design er enkelt - derfor er det så kompliceret

Installationer skal være til at forstå i både udførelse, drift og betjeningen. Derfor skal installationer designes ud fra, hvem der skal betjene dem. Komplicerede anlæg kræver fagpersoner til at betjene dem. Skal bygningen betjenes af andre end fagpersoner, må anlæg tilpasses denne præmis.

Vi projekterer vand-, varme- og ventilationsanlæg. På vores tværfaglige tegnestue drøftes problemstillingerne med forskellige indgangsvinkler og succeskriterier. Alt sammen er med til at kvalificere vores arbejde til glæde for kunden og os selv.

Normer og standarder

Naturligvis er vi altid opdateret på den nyeste lovgivning og de nyeste standarder. Ligesom vi løbende efteruddanner os i vores fag og gør brug af publikationer, anvisninger og erfaringsopsamlinger.

Syn og skøn

Som faglige kompetente ingeniører udfører vi syn og skøn for Voldgiftsnævnet.

Kvalitetssikring

Via vores kvalitetssikringssystem sørger vi altid for, at der er udført kvalitetssikring på vores projekter og løsninger, så de opfylder projektkrav, normer, regler, økonomi og myndighedskrav.

Kontakt os:

rene      
René Aarup