Ingeniør rådgivning

Vi vil finde løsningen – den sunde løsning, der både tilgodeser økonomien, holdbarheden og visionen for projektet. På vores tværfaglige tegnestue har en sag flere løsninger, som vi analyserer, vurderer og drøfter, inden vi projekterer. Gennem nyeste viden, erfaringer og tværfaglighed, sikrer vi projekternes succes.

Bredde

Vores kompetencer er brede, og vi rådgiver og projekterer gennem alle faser af byggeriet. Fra statiske analyser i idéfasen, over projektering til bygningsvurderinger af ældre bygninger. Rådgivning og projektering af energi, brand, vvs, indeklima, statik, regn- og spildevand, vej og anlæg.

Samarbejder

Vi nyder det gode samarbejde med andre rådgivere, ejendomsudviklere og professionelle bygherre. Kernen i det gode samarbejde er forventningsafstemning og god procesledelse. Om det os eller andre, der leder samarbejdet, er underordnet for os, så længe det er godt ledt! Har vi brug for specialister på et område, har vi både små og store og dybt faglige samarbejdspartnere, vi inddrager.

Bæredygtighed

Vi ønsker mere at bæredygtighed er grundtonen i vores arbejde, analyser og valg, end at det er bestemte certifikater eller modeller. Er ønsket et DGNB-certificeret byggeri, inddrager vi specialister til dette arbejde.
Selv er vi optaget af FN´s Verdensmål #3 og #11. Vi vil sikre mental sundhed og trivsel, bæredygtige byer og lokalsamfund i vores arbejde. Både i proces og produkt.

Værktøjer, BIM og IKT

Vi bruger nutidige værktøjer i vores arbejde. Og vi tilpasser niveauet efter formålet. Det er let at skyde gråspurve med kanoner med en stor IKT-kravsliste. Det kræver indsigt at finde balancen mellem formål og middel – og det giver en bedre økonomi af vælge korrekt.

2D og 3D projektering. BIM- og IKT-management og filudveksling i IFC-format. Vi arbejder altid i opdaterede it-programmer.

Kvalitetssikring

Via vores kvalitetssikringssystem sørger vi altid for, at der er udført kvalitetssikring på vores projekter og løsninger, så de lever op til normer, regler, økonomi og myndighedskrav.

Referencer

Under REFERENCER kan I se, hvilke byggerier vi arbejder med. Fra private, over institutioner, sociale mursten til domiciler og boliger og bydele. Klik her>>

Kontakt os:

heine svend per  
Heine Bakkestrøm Svend Aaen  Per Mejer Johansen