Commissioning i henhold til DS 3090

…. er den sikre vej til velfungerende bygninger

I en commissioning proces stiller du som bygherre en række klart definerede krav til funktion og drift af den eksisterende eller kommende bygning, som ligger til grund for den videre proces. Constructa`s rådgivere sikrer herefter, at dine krav er indarbejdet i såvel projekteringen samt efterfølgende byggeriet og derefter driften.

Commissioning processen tager udgangspunkt i 2 forhold - enten et eksisterende byggeri eller et nybyggeri:

 • Ved et eksisterende byggeri ses på forholdene omkring ventilationsanlæg, varmeanlæg, belysningsanlæg, klimaskærm. Der vurderes også om det vil være rentabelt at få etablere et CTS anlæg.
 • Ved et nybyggeri tages udgangspunkt i projektet som bliver gransket og vurderet i forhold til levetid på de valgte produkter, bygbarhed ved placering af de enkelte komponenter, som ventilation, varmeanlæg, elinstallationer inkl. belysning. CTS projektet gennemgås for funktionalitet og om det opfylder de i byggeprogrammet stillede krav.

Constructa`s commissioning leder er uvildig I forhold til det udarbejdede projekt, og giver på denne måde den korrekte vejledning til bygherren.

Ved at investere i Constructa`s commissioning opnår du følgende fordele:

 1. Et optimalt indeklima
 2. Forudsigelige driftsudgifter
 3. Færre fejl og mangler
 4. Tilfredse lejere/brugere
 5. Minimering af energiforbrug

Commissioning processen

 1. Commisioning lederen hjælper dig og dine medarbejdere med at stille krav til bygningens funktion, energiforbrug, drift og driftøkonomi, der kan verificeres igennem hele byggeprocessen.
 2. Arkitekt- og ingeniørprojektet granskes tværfagligt af Constructa`s drifteksperter for at verificere at projektet tilgodeser commissioning-kravene.
 3. Der udarbejdes tværgående testparadigmer og den færdigopførte bygning testes på tværs af fag- og entrepriseskel for at verificere at commissioning kravene overholdes.
 4. Der gennemføres et undervisningsforløb af driftsmedarbejderne for at sikre at medarbejderne er forberedte på at drifte bygningen mest optimalt fra første dag. Byggeriets dokumentation, projektmateriale, kvalitetssikring, drift- og vedligeholdsmateriale sørger commissioning lederen løbende bliver samlet og gemt i jeres eget format og dette materiale lægges til grund for undervisningen.
 5. Når bygningen er i drift, overvåges de forhold, som du kan bruge, dels for at vedligeholde kvaliteten fra byggeriets færdiggørelse, dels for at foretage optimeringer. Desuden indgår det i det fremtidige vedligehold af de tekniske anlæg.

Værdi på bundlinjen

Commissioning er en investering i at opnå en velfungerende bygning med et optimalt indeklima og en fornuftig driftsøkonomi. Derfor er det en mulighed for at investeringen hurtigt tilbagebetales. Det sker gennem besparelser på energiforbrug, driftsbudget og de afledte gevinster ved at have et velfungerende indeklima samt styr på installationernes oppetider og sikring af driften.

Commissioning fra Constructa er vejen til velfungerende bygninger

 1. Undgå unødigt besvær og dyre overraskelser ved ibrugtagning
 2. Ønsker du en velfungerende bygning fra ibrugtagning ?
 3. Vil du have klarhed over økonomien for drift af bygningen ?

Kontakt os:

Bent Greve Kim Brouer    
Bent Greve Kim Brouer