FN Verdensmål

Som totalrådgiver indenfor byggeriet, ser vi det som en del af vores opgave at gøre noget ved problemerne

Derfor vejer vi vores arbejde op mod 2 af FN's verdensmål:

FN Verdensmål 3

Inden 2030 skal præmatur dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling samt fremme af mental sundhed og trivsel.

FN Verdensmål 11

Inden 2030 skial der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, resourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed overfor katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe-risokostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe-og Risokoforbyggelse.

I Constructa har vi dette fokus: Inden 2030 skal stressrelaterede sygdomme og mistrivsel nedbringes til 50% af 2018's niveau. Ganske enkelt fordi det ødelægger samfundet. I Constructa har vi dette fokus: Inden 2030 skal byggeri vurderes på deres positive bidrag til at underbygge fællesskab, ansvarligt forbrug og gode klimaforhold inde og ude.


Vi kan hjælpe med proces

Arbejdspladsen

Vi vil skabe og bevare en god arbejdsplads, hvor det er godt at komme for alle. Vi er et fællesskab af personer til fælles bedste, hvor fællesskab og individualitet går hånd i hånd.

Se på hinanden og kunden

Som rådgivere vil vi se hinanden og vores kunder. Vi vil turde rådgive og vejlede i øjenhøjde og med fokus på modtageren. Systemer er en kæmpehjælp - men ikke et alternativ til personlig kontakt og hjælp !

Moral

Vi holder, hvad vi lover og opfører os ordentligt i alle forhold. Fejl håndteres som en del af det arbejde. Vi hander ikke uordentligt !

Værdifuldt fællesskab

Konkurrence holder os til ilden, men vi skal modarbejde, at regneark er den eneste målestok for en bæredygtig dagligdag. Vi skal finde den gyldne mellemvej !

Respekt

Vi har respekt for hinandens faglighed og vi får i vores tværfaglighed et større udsyn og bevidsthed om, hvad det effektive tværfaglige samarbejde kan skabe.

Vi kan hjælpe med produkt

Indeklima

Indeklimaet i skoler, institutioner, boliger og arbejdsplads

Klimasikring

LAR-løsninger

Energiforbrug

Energieffektive bygninger

Grønne områder til fællesskab

Byrum mellem bygninger, der inspirerer til fællesskab

Mangfoldighed i boligområder

Sammensætning af varierende boligtyper og prisniveauer

Bygbarhed og holdbarhed

Designe og konstruere bygninger og anlæg, så de er gode at bygge, vedligeholde og bruge

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S