Byggemodning

Fra mark til by!

Med en godkendt lokalplan og en planlagt bebyggelse forvandles marken til by eller byggegrund i byggemodningen.

Planlægning af interessenter

Vi inddrager forsyningsselskaber, myndigheder, infrastrukturoperatører, museum, landmålere, arkitekter og ingeniører m.v. og planlægger og projekterer byggemodningen, så opgaven kan udbydes og udføres. Inddragelse og koordinering af alle interessenter kræver overblik og bred viden om veje og forsyningsanlæg, ledningsanlæg eller ledninger i jord. Der er store penge på spil og en optimal planlægning og koordinering kan minimere omkostningerne.

Proces og tidsplaner

Overblikket er afgørende for en succesfuld byggemodning. Vi styrer den gode proces og skaber overblik, som er grundlaget for alle aktørers rettighed.

Tilsyn og løsninger

Ved tilsyn og opfølgning på byggepladsen vurderer vi kvaliteten og løsningers udførelse. Vi er bindeledet mellem aktørerne og detailplanlægger indsats og fremdrift, så alt bliver som planlagt. Og vi finder gode løsninger, når planer må revideres undervejs.

Vi bistår ved afleveringsforretningen samt ved det obligatoriske 1 års og 5 års eftersyn.

Kvalitetssikring

Via vores kvalitetssikringssystem sørger vi altid for, at der er udført kvalitetssikring på vores projekter og løsninger, så de lever op til normer, regler, økonomi og myndighedskrav.

Kontakt os:

Louise      
Louise Sørensen      

 

 

 

 

 

 

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S