Nørrestrand - ny bydel i Horsens

Fra larmende trafik og moderne infrastruktur i nord. Til betagende ”guldalder-landskab” med udsyn udover det fredede område Nørrestrand mod syd. Inspirationen til dette forslag er hentet fra det danske landskab, som det så ud før moderniseringen. Dengang byggede man på naturens betingelser. De befæstede byer blev lagt, hvor handelsvejene krydsedes. Her samledes kapital og kultur. Herregårdene lå højt i terrænet på de gode jorder. De demonstrerede udstrækningen af deres magt med lange alléer og velordnede parker.

Landsbyerne lå som fællesskaber ude i landskabet – ofte, hvor de havde ligget siden jernalder eller vikingetid. Man deltes her om jorden, så alle fik del i både den gode og den dårlige jord. Ude i engene gik dyrene på fælles græsningsarealer.
Grunden er således opdelt i ”Fæstningen” øverst. Her danner bygninger ”mur” ud mod Gl. Århusvej og Egebjergvej. Set nede fra landskabet rejser de sig markant. ”Herregårdene” ligger herefter som klynger af punkthuse i 2-3 etager på de ”gode jorder”. De har udsigten her midt mellem naturen og kulturen. ”Landsbyerne” ligger som mindre klynger af huse nederst på grunden og tættest på naturen.

I ”Fæstningen” er der lejligheder i etageboliger – en del af dem almen- nyttige. Der er mulighed for dagligvareforretning og andre mindre butikker, plads til fælles lokaler og fælles- såvel som private tagterrasser. Mellem bygningerne er der fælles torve med muligheder for leg og ophold, bl.a. med vandtrappe og skaterbane. I ”Herregårdene” er der lejligheder, en del af dem almennyttige. Der er altaner, terrasser og taghaver til privat ophold. Mellem bygningerne er der formelle haveanlæg til fælles ophold og leg.
Hvor ”Herregårde” og ”Landsbyer” mødes vokser ”Forsamlingshuset” ud af landskabet. Det ligger med direkte tilknytning til regnvandsbassinet. Der er fælles faciliteter både inde og ude.

I ”Landsbyerne” er der tæt-lavt boligbyggeri i forskellige størrelser. Hver landsby har sit ”bystævne” til fælles leg og ophold. Boligerne har terrasser til privat ophold.

FAKTA

 
Rådgivning Skitseforslag
Kunde Birch Ejendomme
Anlægssum Ikke oplyst
Omfang 25 ha
Område Horsens Kommune
Årstal 2018
Sagsnr. 18.121

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S