Stjerneudstykningen lokalplan i Kjellerup

Bebyggelsesplanen er udformet med afsæt i stjerneudstykningen og referer til Krappes Grønne Ring. Stjerneudstykningen er et synligt historisk element, der i viderebearbejdelsen tilfører planen kvaliteter i form af let overskuelighed og enkelthed.

Referencerne til Krappes Grønne Ting er vandet, de grønne områder samt de bugtede stiforløb der er kontrast til stjerneudstykningens stramme forløb. De to elementer underbygger hinanden og giver et spændende og oplevelsesrigt område.

De fritliggende boliger tænkes placeret i et grønt område af parklignende karakter, der er med til at formidle overgangen mellem by og land. Tækkehusene ligger omkring en fælles grønning, som vil fungere som et stort aktiv for børnefamilier.

Rækkehusene giver nogle andre muligheder og oplevelser for kommende ejere/lejere uden at det vil ændre på områdets homogenitet. En del af de fritliggende boliger er tænkt som seniorboliger, til bl.a. borgere i byen der ønsker at flytte til en bolig der ikke kræver havearbejde, men stadig er i tæt forbindelse med grønne områder og Kjellerup by.

De forskellige typer boliger, giver en differentieret sammensætning af ejer/lejer, og gør området attraktivt med sin forskellighed samtidigt med at det er let overskueligt.
Sammenhængen med den omkringliggende by og land sker gennem et vidtforgrenet stisystem der kan udviddes og forbindes med eksisterende veje/stier.

FAKTA

 
Rådgivning Udarbejdelse af lokalplan
Kunde Privat
Anlægssum Ikke oplyst
Omfang 8 ha
Område Silkeborg Kommune
Årstal 2020
Sagsnr. 17.009

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S