Udvidelse af Lysbro Uddannelsescenter

Som totalrådgiver til Silkeborg Kommune har Constructa stået for udvidelsen af Lysbro Uddannelsescenter. Der er bygget en tilbygning med plads til kreativ udfoldelse - bestående af 3 kreative klasselokaler og et maskinværksted. Den nye bygning indgår som en integreret sammenhæng og giver uddannelsesinstitutionen endnu bedre mulighed for at udfolde de kreative undervisningsfag.

Lysbro Uddannelsescenter udvides for at forbedre de fysiske rammer og give plads til flere brugere. Den nye bygning kobler sig på den eksisterende gangforbindelse via en mellembygning og bliver derved en funktionel og naturlig forlængelse til skolens eksisterende lokaler. Tilbygningen huser træværksted, knallert/cykelværksted, projektrum til kreativ udfoldelse og klasserum/undervisningslokale. Terrænet omkring den nye bygning er tilpasset det eksisterende og mod vest er lavet et trappeelement med siddeplinte, hvor man kan tage ophold i solen og være tilskuer til boldbanen.

FAKTA

 
Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt
Kunde Silkeborg Kommune
Anlægssum 6 mio DDK
Omfang 285 m²
Område Silkeborg Kommune
Årstal 2016
Sagsnr. 14.142

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S