Fra gold græsørken til bæredygtig bydel

Vi er vej- og anlægsingeniør på et projekt i Ballerup Kommune, der skal omdanne Baltorpplænen til en helt ny bydel med 300 boliger, campus- og kulturfaciliteter og en klimapark midt i Ballerup by.

Projektet tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes ”Planstrategi 2018”, der er sat i søen for at skabe en bedre integration mellem bolig-, center-, uddannelses- og erhvervsområder og på den måde skabe mere liv og tryghed. Ønsket er også at udvikle flere og grønnere byrum, øge bymidtens rekreative kvaliteter og indtænke biodiversitet og mere vild og varieret natur på udvalgte steder.

Constructa står for planlægning, projektering, dimensionering og koordinering af ledningsanlæg i jord samt på de enkelte byggefelter. Regnvandshåndtering og skybrudssikring er desuden en del af vores arbejde på projektet.

Projektet forventes at stå færdigt i slutningen af 2024.

Visualisering: LINK Arkitektur

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S