10 sunde familieboliger i Bryrup (2)

Constructa er totalrådgiver for Silkeborg Boligselskab på 10 bæredygtige almene familieboliger på Kirkevej i Bryrup - på en grund, hvor der tidligere har ligget et savværk.

Her er stillet særlige krav til forhold omkring optisk klima (harmonisk lysindfald), akustisk klima (komfortmæssige lydforhold) og samt atmosfærisk klima (valg af naturlige byggematerialer) - og derudover er der stillet krav til anvendte materialers og inventars levetid.
Det eksisterende terræn med træer er i videst muligt omfang bevaret, som udearealerne tager sig naturligt og grønt ud allerede fra start. Zonen omkring §3 området friholdes fra terrænregulering og bliver et fælles rekreativt område.

Et spændende projekt med sunde byggerier, der giver trivsel i hverdagen.....

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S