Natur og boliger i Hundredemeterskoven

Natur og boliger i Hundredemeterskoven – nord for Silkeborg

Constructa tegner på nyt spændende boligområde omkring Hundredemeterskoven - nord for Silkeborg. (Nebelgårdsvej, Eriksborg etape 1 øst). Området ligger naturskønt i et kuperet terræn med udsigt ned over Gudenåen. Den samlede plan indeholder varierende boligtyper i max. 2 etager. Ønsket er, at skabe et attraktivt boligområde, hvor kvalitet og udnyttelse af arealet går hånd i hånd.

Med udgangspunkt i stedets topografi udnyttes det kuperede terræn til at skabe en oplevelsesrig bebyggelse omkring Hundredemeterskoven. Skoven deler arealet i to - samtidig med, at den er det samlende element og en vigtig del af helheden. Natur og boliger kommer til at supplere hinanden med variation i beplantning og boligtyper, der flettes sammen på det kuperede terræn.

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S