Energi og indeklima

Energirådgivning handler om mere end økonomi. Naturligvis er energiforbrug forbundet med omkostninger, og de skal reduceres. I byggeri handler det også om at bruge energien de rigtige steder, så vi undgår træk, sikrer udtørring af bygningsdele og et sundt indeklima. Et dårligt indklima kan påvirke vores sundhed og mentale velvære. 

Energirigtig renovering

Energirigtig renovering er i fokus i tiden – og med rette. At bruge energien rigtig er en forudsætning for sunde konstruktioner, et sundt indeklima og en sund økonomi. Vi rådgiver omkring, hvad der er værd at forfølge.

Sunde konstruktioner

Med energiberegninger og tværfagligt fokus, analyserer og vurderer vi bygningskonstruktioner, indeklima og kan vægte fordele og ulemper. Med viden og korrekte beregninger kan skimmelsvampe, råd og frostsprængte konstruktioner undgås.

Rentabilitet

Energirådgiveren udarbejder rentabilitetsberegninger, der klart viser om et tiltag kan tjene sig hjem igen.

Myndighedskrav

Vi udarbejder energirammeberegninger og varmetabsrammer som kræves af myndighederne. Vi ønsker ikke, at de blot er et nødvendigt onde, men vi betragter beregningerne som nyttig viden, der kan benyttes i projektet til gavn for driften.

Der er ikke noget som en god teori

I fællesskabet Constructa A/S mener vi, at energi, vvs-installationer og indeklima er teori, der giver god praksis!

Syn og skøn

Som faglige og erfarne ingeniører udfører vi syn og skøn for Voldgiftsnævnet.

Kvalitetssikring

Via vores kvalitetssikringssystem sørger vi altid for, at der er udført kvalitetssikring på vores projekter og løsninger, så de lever op til normer, regler, økonomi og myndighedskrav.

 

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S