Konstruktion

Hvad er udfordringen?

At vælge den bærende løsning er altid udfordret af bygningens anvendelse. Søjler og bjælker kan sjældent placeres der, hvor det vil være optimalt, set fra en statikers synspunkt. Når statikeren involveres tidligt i de første designtanker, kan erfaring og viden om bærende systemer bidrage til, at æstetik og statik samarbejder til en fuldendt bygning og rentabel byggeproces.

Tidligt kan udfordringerne afdækkes, og dermed kan det bærende system fastlægges. Forundersøgelser af bæreevne, materialer og normer udføres og sammenholdes med bygningens form og funktion. Det sætter rammen og retningen.

Tværfaglighed

Bærende konstruktioner er ikke en øde ø i Constructa. Vi er i et tværfagligt fællesskab, hvor vi sidder sammen med de andre fagligheder, som vi samarbejder med. Det giver ukompliceret og daglig koordination af muligheder og løsninger.

Fra udfordring til mulighed

Valg af funderingsmetode, afstivende system og materialer kan, ud over at løse konkrete udfordringer, også give øget værdi til bygningens anvendelse nu og på sigt. En kælderløsning bliver måske et overkommeligt valg, hvis bunden alligevel skal udskiftes. Store spænd giver fleksibilitet og muligheder for ombygning af rum på sigt.

Normer og standarder

Naturligvis er vi altid opdateret på den nyeste lovgivning og standarder. Ligesom vi løbende efteruddanner os i vores fag og gør brug af publikationer, anvisninger og erfaringsopsamlinger.

Syn og skøn

Som faglige kompetente ingeniører udfører vi syn og skøn for Voldgiftsnævnet.

Kvalitetssikring

Via vores kvalitetssikringssystem sørger vi altid for, at der er udført kvalitetssikring på vores projekter og løsninger, så det opfylder projektkrav, normer, regler, økonomi og myndighedskrav.

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S