Renovering af afdeling for Domea, Vejle

For Domea renoverer vi 2 afdelinger fordelt på fire adresser i henholdsvis, Egtved, Vandel, Jerlev og Ødsted. Vi har som bygherrerådgiver og arkitekt udarbejdet projektet, som indebærer et meget varieret og omstændigt renoveringsarbejde på de 4 adresser. Vi har udført screening og miljøundersøgelser af alle bygningsmasserne i begge afdelinger.

Vi har i denne opgave ligeledes arbejdet sammen med Landsbyggefonden omkring støttekroner til renoveringsprojekterne. Vi har som rådgiver, arkitekt og ingeniør udarbejdet fuldt projekt og byggeøkonomi ifm. søgning af støttekroner.

Renoveringen indebærer bl.a sammenlægning af boliger, afhjælpning af fugtproblemer, inddragelse af lysgård, isolering, ny indretning, nye installationer, tag- og facaderenovering, gulvrenovering, udbedring af sætningsskader, ny fundering, vinduesudskiftninger, inventarudskiftninger, udskiftning af facadepartier m.m.

Constructa har i samarbejde med boligselskabet stået for lejerinddragelse fra begyndelsen af projektet til den endelige aflevering og den efteropfølgning i 1. årsperioden. Processen omhandler etablering af byggeudvalg, informationsmøder med udarbejdelse af informationsmateriale samt direkte kontakt til den enkelte lejer i byggeperioden.

 

FAKTA

 
Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt
Kunde Domea Vejle
Anlægssum 35 mio DKK
Omfang 64 boliger reduceres til 51 boliger. Samlet areal ca. 4.365 m2
Område Vejle Kommune
Årstal 2018
Sagsnr. 15.A19 og 15.A20

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S