Folden i Odense

Boligprojektet Folden er bebyggelse på 2200 m² i et grønt område med 10 dobbelthuse i halvanden etage, der grupperes i mindre klynger. Mellem klyngerne er der fælles haverum og landskab med rengvandshåndtering, der fungerer som et vigtigt rekreativt element i området, hvor stier slynger sig i et bilfrit miljø.

Det er Constructa, der leverer alle ingeniørydelser i forbindelse med konstruktioner, landskab og afledning af regnvand, så vi kan bygge holdbare og kvalitetsbevidste boliger og skabe et frodigt og attraktivt miljø for beboerne. Der opføres orangerier til fælles brug og etableres private terrasser uden for boligerne, så området kan tilbyde flere muligheder for ophold, aktivitet og møder mellem mennesker.


Boligernes røde tage, facader og belægninger kæder området sammen og skaber et sammenhængende udtryk, hvor nøgleordene er robusthed, levedygtighed og ikke mindst kvalitet. Boligerne har et stærkt arkitektonisk udtryk, hvor gavlene fremstår med murede facader og karakteristiske skorstene, hvor vi har integreret ventilation for bl.a. at sikre et godt indeklima i boligerne. 

Visualisering: LOOP Architects.

FAKTA

 
Rådgivning

Ingeniør (installationer, konstruktion, brand, LAR og landskab)

Kunde KPC Herning A/S
Anlægssum Ikke oplyst
Omfang 2.200 m²
Område Odense C
Årstal 2021-22 (fra 2020: teknisk rådgivning og bistand ifm. udarbejdelse af lokalplan)
Sagsnr. 20.266

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S