10 nye almene boliger i Bryrup

I et naturskønt område i udkanten af Bryrup syd for Silkeborg er Constructa i gang med at udvikle et område med 10 nye almennyttige boliger. Projektet udvikles for Silkeborg Boligselskab. Boligerne ligger tæt forbindelse med intention om at skabe et fællesskab i bebyggelsen.

Aftalegrundlaget er baseret på ABR18 og projektet er kørt efter YBL18. Standarderne er tilpasset efter projektets omfang og bygherres krav. Derudover er der indgået separat IKT-aftale for de digtiale leverancer. Constructa leverer en 3d model, som efterfølgende skal bruges i bygherrens IT-system for drift- og vedligeholdelse. 

Faseinddelingen er blevet brugt som milepæle i projektet. Ved hvert faseskifte er der lavet status over projektet for de projekterende og for bygherre. På den måde sikres det, at aftaler og leverancer overholdes. Faseskiftene er også blevet brugt til at sikre, at ideerne fra det indledende ideoplæg er ført med videre i projektet, og at de kan føres ud i livet. Denne konkretisering er sket i samarbejde med bygherre, som er blevet forelagt mulige løsningsforslag ved problemstillinger. Sådan er der blevet taget beslutninger ud fra de rette forudsætninger til den rette tid.

Projektmaterialet er blevet kvalitetssikret ifølge vores omfattende kvalitetssikringssystem inklusiv en omfattende kollisionskontrol, som sikrer mod uheldige sammenfald mellem forskellige fagligheder. Projektet er leveret i både 2d og i 3d i form af en IFC-model efter IKT-aftalen.

Resultatet er et velstyret og solidt projekt, som svarer til bygherres ønsker og krav. Constructa leverer et projekt med robuste boliger, som svarer til lejernes ønsker om gode, gedigne boliger med de rette rammer for den gængse levemåde og med mulighed for at være en del af et fællesskab.

FAKTA

 
Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt
Kunde Silkeborg Boligselskab
Anlægssum 14 mio DDK
Omfang 954 m²
Område Silkeborg Kommune
Årstal 2021
Sagsnr. 20.098

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S