Arkitektur

Mangfoldig og moderne

Vi skaber arkitektur med stor variation med nutidige byggerier, der skriver sig ind i en klimakritisk virkelighed. Vi kalder det for hverdagens bæredygtige byggeri. 

Vi er mange arkitekter med styrker og ekspertise indenfor forskellige områder som f.eks:

  • Transformation – evnen til at se og udtænke mulighederne for, hvad det eksisterende kan blive til og hvordan.
  • Om- og tilbygninger – evnen til at finde de væsentligste indgreb, der kan ændre det eksisterende, så det kan danne den bedste ramme om nye behov og ønsker.
  • Nybyggeri – evnen til at udtænke noget nyt fra bunden og forme arkitektrammen om et nyt byggeri ud fra aktuelle ønsker, behov, økonomi og eventuelt krav.

Relationer og konkurrencer

Relationer er vigtige for os. Derfor løser vi langt de fleste opgaver i samarbejde med bygherre og brugere fra idé til færdigt byggeri gennem langvarige samarbejdsrelationer. Arkitektkonkurrencer deltager vi i, hvis vi har relationer til jer, der inviterer.

Tværfaglighed

Vi er tværfaglige og integreret design betyder her tidlig involvering af de andre fagligheder, som tidligt afdækker forhold med betydning for form og funktion senere i processen.

Samarbejde

Vi nyder det gode samarbejde med andre rådgivere, ejendomsudviklere og professionelle bygherre. Kernen i det gode samarbejde er forventningsafstemning og god procesledelse. Om det er os eller andre, der leder samarbejdet, er underordnet for os, så længe det ledes godt. Har vi brug for specialister på et område, har vi både små og store og dybt faglige samarbejdspartnere, vi inddrager.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er grundtonen i vores arbejde, analyser og valg. Vi er optaget af FN's Verdensmål #3 og #11, så vi fokuserer på at sikre mental sundhed og trivsel og udvikler bæredygtige byer og lokalsamfund i vores arbejde. Både i proces og produkt.

Hvis et byggeri skal DGNB-certificeres, så inddrager vi specialister til netop det arbejdsområde.

Kvalitetssikring

Via vores kvalitetssikringssystem sørger vi altid for, at der er udført kvalitetssikring på vores projekter og løsninger, så de lever op til projektkrav, normer, regler, økonomi og myndighedskrav.

Kontakt os:

christian peter per  
Poul Erik Bredal Peter Stigaaard Per Mejer Johansen  

 

 

 

 

 

 

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S