Under overskriften ‘Aktiviteter for alle - tiltag til forbedring af tilgængelighed’ udvides Ans Idræts- og Kulturcenter. Med den nye plan for centeret knyttes de eksisterende aktiviteter sammen. Der etableres ligeledes en multisal for sport og fritid.

Ans Idræts- og Kulturcenter udvides og samtidig sættes der særligt fokus på tilgængelighed, så der skabes lige vilkår for alle. Der installeres eksempelvis rampe ved indgangen, brede døre og gangarealer samt laves farveskift og blindskrift, som kan lede blinde og svagtseende.

I omklædningsrummene er brede døre dimensioneret til alle typer af kørestole, som letter adgangen. Udover de almindelige omklædningsfaciliteter med handicaptoilet lige ved badearealet, som badestol og håndbruser, etableres også individuelle omklædning rum, så der er mulighed for at klæde om alene. Klublokaler, plads til lokalarkivet og mødelokalerne udvides, så der kan holdes større fælles arrangementer.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning,ingeniør og arkitekt
Bygherre Ans Idræts- og Kulturcenter
Økono 7 mio DDK
Areal 500 m2
Område Silkeborg Kommune
Status Afsluttet 2018
Sagsnr. 15.022