I forlængelse af Kragelund Skole opføres en idrætshal, som udstyres med tilhørende omklædnings- og depotfaciliteter o g placeres i tilknytning til eksisterende klubhus, friluftsbad og skole. Den nye idrætshal er udformet som en enkel og renskåret bygning, der i sit udtryk lægger sig op af de farver og materialer som allerede er anvendt i området - både på de eksisterende bygninger og i naturen omkring.

Opgaven er vundet i totalentreprisekonkurrence sammen med DK Totalbyg. Hallens facader udføres i en grå nuance, der blander sig med bagtæppet af skovbevoksningen mod syd og vest. For at skabe kontrast og opmærksomhed, er der som gennemgående farve anvendt en rødlig orangetone, der skaber sammenhæng mellem farverne på træværket på klubhuset og de røde teglstensfacader generelt.

Der er i projektet lagt vægt på anvendelse af bæredygtige materialer, og materialer med slidstærke overflader, der kan tåle til at blive brugt.

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt
Bygherre Kragelundhallen, Silkeborg Kommune
Økono 9,8 mio DDK
Areal 1.430 m2
Område Silkeborg Kommune
Status Afsluttet 2017
Sagsnr. 16.127