Vi vil gøre noget ved det....

Som totalrådgiver indenfor byggeriet, ser vi det som en del af vores opgave at gøre noget ved problemerne.

Derfor vejer vi vores arbejde op mod 2 af FN's verdensmål:

verdensmaal3 verdensmaal11

FN Verdensmål 3

Inden 2030 skal præmatur dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling samt fremme af mental sundhed og trivsel.

FN Verdensmål 11

Inden 2030 skial der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, resourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed overfor katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe-risokostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe-og Risokoforbyggelse.

I Constructa har vi dette fokus: Inden 2030 skal stressrelaterede sygdomme og mistrivsel nedbringes til 50% af 2018's niveau. Ganske enkelt fordi det ødelægger samfundet. I Constructa har vi dette fokus: Inden 2030 skal byggeri vurderes på deres positive bidrag til at underbygge fællesskab, ansvarligt forbrug og gode klimaforhold inde og ude.