Etagebebyggelse

Kulturhus og ungdomsboliger

Byfornyelse omkring
letbanen i Århus N

Bios Gård - fra biograf
til byrumsprojekt

Nyt boligområde
vest for Skanderborg 

Punkthuse i teglværks-
bydelen Lysbro

SIF Parken på den
tidligere stationgrund

Nye boliger for
Lejerbo, Horsens

Stensballehaven
- almene boliger