Børnehuset i Rødkærsbro indeholder både vuggestue og børnehave med plads til  30 vuggestuebørn, 110 børnehavebørn og 25 medarbejdere.

I begyndelsen af projektet har vi afholdt 2 workshops med forvaltning, medarbejdere og forældre for at sikre brugernes ønsker og behov blev bearbejdet og udnyttet i projektet. Det var vigtigt for alle parter, at der var et stort fællesskab, hvor der er plads til kreativitet, leg og læring. Men også plads til at knytte nye venskaber, stor rumlighed til fordybelse og hvile i rolige omgivelser. 

Børnehuset er disponeret i enheder, hvor der er plads til mindre aktivitet såsom tegne/malerum, musikrum, træværksted, eksperimenterende rum mm. Der er ligeledes større fælles områder, hvor der er plads til fællesskab, teater, og bevægelse. Bygningen er indrettet således, at bevægelseshæmmede kan færdes i bygningen uden hjælpere og dermed, er der et fuldt tilgængelighedsprincip i hele bygningen.

Vi har indrettet huset med en personalekerne med kontor og spise- møderum samt et område, hvor børn med særlige behov kan få plads og opmærksomhed. Sammen med personalet har vi analyseret arbejdsgange for at sikre mest muligt tid med børene og sikre at der er en visuel kontakt imellem grupperummene og til udearealerne.

Børnehuset er opført som en energirigtig institution iht. 2020 kravene med fokus på den daglige drift og den samlede driftsøkonomi. I bygningen er der sikret gode akustik- og ventilationsforhold samt et godt lysindfald til gavn for personale og børn.

Constructa A/S har været totalrådgiver på projektet og har bidraget med arkitekt og alle ingeniørydelser fra de første dialoger, til projekteringen og i byggefasen frem til ibrugtagningen.

 

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt samt landskabsarkitekt
Kunde Viborg Kommune
Anlægssum 19 mio DKK
Omfang 1.350 m2 + overdækning
Område Viborg Kommune
Årstal 2017
Sagsnr. 15.193